Aanleiding

Ontzettend veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland leven van een uitkering. Ze proberen werk te vinden, maar dat lukt niet. Gevolg: ze verdienen geen eigen inkomen, worden steeds onzekerder over hun eigen kunnen, ze raken gefrustreerd en geïsoleerd. Dat is niet goed voor de economie, niet voor hun zelfbeeld en niet voor hun gezondheid. Ze zitten thuis (wat volstrekt niet hun cultuur is), worden depressief en krijgen gezondheidsklachten. Soms leidt het tot echtscheidingen of huiselijk geweld; door de frustratie van een nutteloos bestaan, te veel op elkaars lip zitten en/of armoede. Want al zien zij de Nederlandse bijstandsuitkering als een riant inkomen (zeker met toeslagen en huursubsidie), uit verveling doen ze vaak te veel aankopen en/of ze laten rekeningen liggen en raken in de schulden. Ze hebben geen sociale contacten met de Nederlandse bevolking.
Daardoor leren ze de taal niet en dus integreren en participeren ze niet in de Nederlandse samenleving. De kans is groot dat hun kinderen in dat hun kinderen in hun voetsporen treden en ook in de bijstand belanden. Of erger: in de criminaliteit.

Visie

Women Power gelooft in de kracht van ieder mens. Wij streven ernaar dat iedereen, ongeacht cultuur, afkomst of religie haar potentie maximaal benut. Wij helpen, ondersteunen en bemoedigen mensen (in eerste instantie vrouwen) bij het ontdekken van hun kwaliteiten en het realiseren van hun ambities.

Missie

De missie van Women Power is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inactieve mensen in Zuidoost (waaronder veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond) passende banen krijgen in Nederland, dat ze een eigen inkomen hebben en dus zelfredzaam worden. Samen met hen strijden we tegen armoede.