Activering, begeleiding en coaching
van vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond in Amsterdam 

 

Het begint bij de vrouwen