Iedereen heeft talenten

Veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond leven van een uitkering. Ze proberen werk te vinden, maar dat lukt niet. Gevolg: ze verdienen geen eigen inkomen, worden steeds onzekerder over hun eigen kunnen, ze raken gefrustreerd en geïsoleerd. Dat is niet goed voor de economie, niet voor hun zelfbeeld en niet voor hun gezondheid. Ze zijn bovendien geen goed voorbeeld voor hun kinderen.
Zij kunnen én willen werken. Iedereen heeft talenten en kan hoe dan ook íets doen. WomenPower motiveert, activeert en begeleidt mensen naar een duurzame baan die bij hen past. Via diverse trainingen, coaching en begeleiding.

Wie is WomenPower?

Oprichter van WomenPower is Aline Ntunzwenimana: ‘Het is mijn passie om langdurig werklozen met een niet-westerse migratieachtergrond aan het werk te helpen. Ik ken hun wereld van binnenuit (zelf kom ik uit Burundi) en weet gemakkelijk hun vertrouwen te winnen. Ik kan goed luisteren, zonder oordeel, en zie van ieder persoon zijn of haar talent. Ik heb geduld maar zet ook door, en word heel blij als ik iemand kan helpen om iets te bereiken. Zodat zij kunnen meedoen aan de samenleving.’

Visie

WomenPower gelooft in de kracht van ieder mens. Wij streven ernaar dat iedereen, ongeacht cultuur, afkomst of religie haar potentie maximaal benut. Wij activeren, begeleiden en coachen mensen (in eerste instantie vrouwen) bij het ontdekken van hun kwaliteiten en het realiseren van hun ambities.

Missie

De missie van WomenPower is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inactieve mensen (waaronder veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond) passende banen krijgen in Nederland, dat ze een eigen inkomen hebben en dus zelfredzaam worden. Samen met hen strijden we tegen armoede.